Tanbou


Tanbou
Yon enstriman mizikal ki fèt avèk yon moso bwa tankou yon mamit, yon twons bwa. Li kouvri avèk yon moso po bèt ou byen yon materyèl ki kapab tranble menm jan avèk po bèt nan yon pwent. Lòt pwent la rete san kouvri pou kite son pase. Mizisyen, gwoup mizikal nan tout peyi itilize tanbou nan mizik yo. Fòm tanbou a kapab shanje soti nan yon peyi pou ale nan yon lòt, men tout jwe menm wòl la.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.